เบอร์โทรศัพท์ 032-337 782
ที่อยู่ 187/1-12, ถนนไกรเพชร, ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 70000, Thailand